U ponedeljak 27. novembra privremeni prekid snabdevanja gasom

JKP “Suboticagas” obaveštava građane da će zbog radova na izgradnji distributivne gasne mreže – prespajanje novog gasovoda sa postojećim, a u cilju omogućavanja daljih radova na Projektu izgradnje brze pruge Beograd – Budimpešta, deonica Novi Sad – Subotica – Mađarska državna granica, doći do privremenog prekida u snabdevanju prirodnog gasa u ulicama Lošinjska, Loznička, Balkanska, u ponedeljak, 27. novembra od 9,00 časova do 13,00 časova.

Zbog ovih radova u navedenom terminu JKP „Suboticagas“ Subotica neće moći da izvrši svoju obavezu snabdevanja potrošača prirodnim gasom. Dežurne službe JKP „Suboticagas“ Subotica će tog dana, kao i narednih dana biti na raspolaganju potrošačima neprekidno 24 sata. Telefoni dežurnih službi su: 024 641 211 i 0800 100 202.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio