U Srbiji zabranjena upotreba 113 preparata za zaštitu bilja

Nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja jedan je od razloga vraćanja pošiljki voća i povrća unutar zemalja Evropske unije, a u Srbiji je od juče, 09. novembra zabranjena upotreba 113 preparata za zaštitu bilja, pre svega jer sadrže 17 aktivnih supstanci koje su nedavno zabranjene unutar cele Evropske unije.

Ovom odlukom je domaća regulativa skoro u potpunosti usaglašena sa evropskom. Direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević izjavio je da su ti preparati zabranjeni još pre 18 meseci, ali da je sada istekao rok u kojem su oni mogli da se koriste.

Preostala količina zaliha treba da se odloži u skladu sa zakonom, odnosno da se preda onome ko je zadužen za skupljanje tog otpada, a koji zatim ide na bezbedno uništavanje – rekao je Milosavljević.

U protekle četiri godine zabranjeno je 50 aktivnih supstanci, a njihova upotreba zakonom se kažnjava. Na listi zabranjenih aktivnih supstanci nalaze se tiofanat-metil, 12 preparata sadrži ovu supstancu, zatim imidakloprid koji sadrže osam preparata, zeta-cipermetrin četiri preparata, mankozeb 38 preparata, haloksifop-p tri preparata, fenbukonazol jedan preparat, alfa-cipermetrin četiri preparata, ciprokonazol devet preparata, miklobutanil tri preparata, flutriafol osam preparata, diflubenzuron dva preparata, fenoksikarb jedan preparat, famoksadon tri preparata, indoksakarb šest preparata, akrinatrin jedan preparat, prohloraz sedam preparata i fosmet jedan preparat.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio