Zabrana upotrebe mobilnih telefona u nekim osnovnim školama u Subotici

Još jedna od subotički osnovnih škola odlučila je da tokom svoje nastave zabrani upotrebu mobilnih telefona. Praksa je pokazala da ovakva odluka daje dobre rezultate u poglednju boljeg učenja, praćenja nastave i boljeg odnosa među učenicima.

Inicijativa je još proletos potekla od učitelja i nastavnika škole. O toj odluci smo raspravljali na sednicama Pegagoškog kolegijuma, Nastavničkog veća i Saveta roditelja, koji je takođe organ u funkcionisanju naše ustanove, te smo dobili podršku da inicijativu plasiramo i finaliziramo na Školskom odboru naše ustanove gde je ona podržana i primenjena u novom Aktu o pravilima ponašanja škole – kaže u izjavi za “Lovalova” portal Miroslav Cicmil, direktor subotičke Osnovne škole “Sveti sava” i napominje da je ista stupila na snagu od 01. novembra tekuće godine.

Deca mogu doneti mobilne telefone u školu, predmetni nastavnik u višim odeljenjima preuzima telefone stavljajući ih u kutiju kada započinje prvi čas sa odeljenjem, odnosi ih u orman koji se nalazi u zbornici gde telefoni ostaju zaključani sve do poslednjeg časa datog odeljenja kada nastavnik vraća telefone pred kraj časa. Što se tiče učenika nižih razreda, tu su zadužene učiteljice koje telefone preuzimaju na početku prvog časa tog dana, odlažu ih u ormane u učionicama, a deci ih predaju pred kraju poslednjeg časa – objašnjava Cicmil i dodaje da je ovakva mera uvedena kako bi se povećala koncentracija dece na časovima prilikom obrade nastavnih jedinica ali i da bi deca na velikom odmoru imala priliku kvalitetnije da se druže i da međusobno više komuniciraju.

Odlukom da se pametni telefone ne nalaze u rukama i na klupama osnovaca, direktor škole poručuje da će na taj način da se smanji i mogućnost zloupotrebe telefona na časovima, snimanja, fotografisanja i ismevanja učenika, ali i samih nastavnika. Prema njegovim rečima, korišćenje mobilnog telefona za vreme nastave tretira se kao lakša povreda disciplinske obaveze, dete se upisuje u “eDnevnik”, a po Pravilniku o ponašanju u okviru škole, četiri upisa u eDnevnik povlače pojačan vaspitni rad, koji može da rezultira pozitivno ili negativno.

Sličan princip rada implementiran je u još nekim subotičkim osnovnim školama gde se pokazao kao pravi potez u postizanju bolje produktivnosti na časovima.

Kod nas ova praksa funkcioniše već godinama i do sada je dala dobre rezultate, deca su se odavno navikla da svoje mobilne telefone ne koriste na časovima. Kada dođu u školu, deca od prvog do četvrtog razreda ostavljaju svoje mobilne telefone kod učitelja i te telefone dobijaju kada odlaze kući jer mnogi žele da se jave roditeljima da su im časovi završeni i da roditelji mogu doći po njih, neka deca koriste gradski prevoz pa moraju imati telefon kod sebe kako bi se javili roditeljima. Učenici starijih razreda imaju posebne kutije za mobilne telefone gde svoj uređaj odlažu pre početka časa i uzimaju ga na kraju nastave kada prelaze u drugi kabinet, gde se postupak ponavlja – objašnjava za “LovaLova” portal Dejan Anđelović, direktor Osnovne škole “Kizur Ištvan”.

Anđelović napominje da svi roditelji koji smatraju da dete uopšte ne treba da ima mobilni telefon kod sebe, imaju pravo da deci zabrane da telefon nose u školu, jer naravno roditelji su ti koji deci i kupuju aparat, a ne škola. Praksa u Kizur Ištvanu pokazala je da je potreba za telefonima čak i na velikim odmorima sve manja i da deca svoje trenutke predaha od nastave uglavnom koriste da bi se igrala, razgovarala sa svojim vršnjacima i užinala, a ne da bi se “družila” sa mobilnim telefonom.

Imamo Pravilnik o ponašanju deteta u školi, u okviru njega ukoliko se mobilni telefon zloupotrebi, odnosno ukoliko se ne preda pre početka časa, izdaje se opomena i dete se upisuje u eDnevnik. Za svaku zabranu važe ista pravila, pa tako i za mobilne telefone – zaključuje Anđelović.

Lepo je videti da se mališani, osnovci vraćaju svome detinjstvu na pravi način, kroz igru i druženje, umesto kroz menjanje statusa na društvenim mrežama, i da se vreme za učenje i utvrđivanje gradiva koristi na pravi, u tu svrhu svojstven način.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio