50.000 brucoša u Srbiji

Prema podacima Republičkog zavoda za statiostiku, prvu godinu osnovnih studija u 2023/24. školskoj godini, u Republici Srbiji upisalo je 47.946 studenata, na svim visokoškolskim ustanovama.

Od ukupnog broja brucoša 42,1%, odnosno 20.199 čine muškarci, a 57,9%, odnodno 27.747 čine žene.

U 2023/2024. školskoj godini prvu godinu na državnim fakultetima upisalo je 26.957 studenata (56,2%), privatnim fakultetima 8.963 (18,7%), državnim akademijama strukovnih studija i visokim školama 9.630 (20,1%) i privatnim visokim školama 2.396 studenata (5%). Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 49,7% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 50,3% čine samofinansirajući studenti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio