Izmene u carinskom zakonodavstvu

Na stručnom skupu održanom u sredu, 20. decembra u organizaciji Privredne komore Srbije, predstavnici Ministarstva finansija i Uprave carina Srbije upoznali su privrednike sa izmenama Carinskog zakona i Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Pomoćnik ministra finansija u Sektoru za carinski sistem i politiku, Snežana Karanović ukazala je na značaj izmena Carinskog zakona u delu koji propisuje prekršajne odredbe. Posebno je skrenula pažnju na nove odredbe zakona kojima se sankcioniše zloupotreba učesnika u carinskom postupku.

Pomoćnik direktora Uprave carina u Sektoru za carinske postupke, Nataša Mirković pojasnila je detalje novina sa kojima će se kompanije susresti u svom poslovanju precizirajući da je izmenom Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, čija je primena započela 8. jula tekuće godine izvršeno usklađivanje regulative sa evropskim propisima u delu obezbeđenja za plaćanje carinskog duga.

Pomoćnik direktora u Sektoru za finansijske, investicione i pravne poslove u Upravi carina Srbije Gordana Vuković istakla je da Uprava carina Srbije ostavruje veoma uspešnu saradnju sa poslovnom zajednicom i da je cilj da se zajedničkim aktivnostima i razmenom informacija stvore što povoljniji poslovni ambijent.

– “U Odeljenju za naplatu budžetskih prihoda smo za potrebe poslovne zajednice otvorili nove mejl adrese, preko kojih Uprava carina zainteresovanim privrednim subjektima dostavlja informacije i odgovore na pitanja koja se odnose na polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga, kao i sva relevantna pitanja koja se odnose na izmirenje istog“ – rekle je Vuković.

Sa novinama u postupku podnošenja zajedničkog obezbeđenja za carinske postupke, osim za tranzit, privrednike je upoznala Ivanka Jovetić, koordinator u Sektoru za finansijske, investicione i pravne poslove koja je objasnila da pored garancije, izmena Uredbe predviđa i deponovanje gotovine, što predstavlja dodatnu povoljnost za poslovnu zajednicu, kao i da garancije više nisu vremenski ograničene.

Kako bi se izašlo u susret privredi, rok za podnošenje novih zajedničkih garancija će biti produžen do 31. marta 2024. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio