Retrospektiva Saveza samostalnih sindikata grada Subotice – “Solid” najvažniji podvig organizacije

Saveza samostalnih sindikata grada Subotice sabrao je utiske danas, 29. decembra na sastanku koji je upriličen u tu svrhu. Predstavnici Sindikata zadovoljni su realizacijom projekta povezivanja radnog staža radnicima “Solid”-a, u uspehu koji je ostvaren na polju komunalne i zdravstvene delatnosti, ali ne i minimalnom cenom radnog časa koji je usaglašen sa Vladom republike Srbije, a koji je i dalje ispod državnog proseka.

– Oko nekih tema smo uspeli da postignemo dogovor i sporazume sa predstavnicima vlasti, a oko nekih tema nismo se mogli dogovoriti. Najveća problematika bila je minimalna cena radnog časa i potrošačka korpa koja zbog enormno visoke inflacije zahteva i dodatni napor sindikata i vlasti da to verifikuju i da se vidi šta se može učiniti oko zarada i oko toga da ona bude što prihvatljivija za veći deo građana Srbije i Subotice. Na tu temu sindikati se nisu dogovorili sa sa poslodavcima, a Vlada Republike Srbije je donela tu odluku da je cena radnog časa 270 dinara, što na pun fond sati iznosi oko 47.000 dinara neto. Suština je, kako gledamo prema podacima koji su javni, da je sve veći profit stranih kompanija u Subotici i mislim da se taj kapital koji oni ostvare, ne prenosi radnicima na način kako bi trebalo, smatramo da bi zarade koje su u Subotici od oko 76.000 dinara trebale biti veće i na nivou republike Srbije – izjavio je Ištvan Huđi, predsednik SSS Grada Subotice dodajući da je, sa druge strane, na polju komunalaca u ovoj godini jako mnogo učinjeno.

Prema njegovim rečima, kolektivni ugovor je produžen i potpisan kod svih JKP i JP u Subotici, povećanje zarada uslediće od nove godine ali ne an uštrb cena komunalnih usluga u gradu.

Sekcija mladih i sekcija žena takođe su imali mnogo seminara u toku godine, a sindikat intenzivno radi na uključenju što većeg broja mladih i žena i to je praksa koja će se negovati i u budućnosti.

– Kada je “Solid” u pitanju, tu smo konačno diplomirali i napravili izuzetan uspeh. Svim radnicima kojima nije bio povezan radni staž, od sada će biti. Radimo na tome da pomognemo ljudima koji su sami uplaćivali radni staž da dođu do nas da im popunimo formulare, pomognemo im i povežemo ih kako bi dobili povrat svojih sredstava. Socijalno ekonomski savez grada Subotice takođe funkcioniše i radi, imali smo puno seminara, goste iz republike Srpske oko dualnog obrazovanja, bili smo zastupljeni i aktivni, sindikat nije ono što je bio pre, mnogo se transformisao i bavi se više pitanjem zarada i plata – napomenuo je Huđi.

Prema njegovim rečima, u narednoj godini će se još vuše pojačati rad na edukaciji koja mora biti unapređena, stvara se nova, mlada ekipa sindikalnih predstavnika koja će uskoro moći da nastavi dosadašnji sindikalni rad, pre svega u industrijskoj zoni i u prosveti gde je potrebno priključiti još vire radnika.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti ove godine je takođe imao velike aktivnosti.

– Izdvojio bih povećanje plata za određene grupe zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti. Možemo da budemo zadovoljni za povećanje medicinskih sestara i tehničara od 10% kao i najavljeno povećanje u januaru 2024. godine za sve grupe poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Sindikat insistira i na sukcesivnom povećanju od 30% u toku jedne kalendarske godine za sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. U januaru 2024. očekuje se i potpisivanje novog kolektivnog ugovora kojim će biti zagarantovana sva prava zaposlenih uz korekciju i poboljšanje određenih uslova za sve zaposlene u zdravstvu. Benefiti novog kolektivnog ugovora biće usmereni na to da će porodilje i trudnice imati veća prava, svi zaposlenima u slučaju promene adrese biće odobreni putni troškovi, takođe je tu i plaćanje svih prekovremenih sati, obračunavanje sati i nove osnovice po novim koeficijentima. Kada je u pitanju socijalna zaštita, posle višemesečnih pregovora sa ministarstvima i ministrom za rad i zapošljavanje Nikolom Selakovićem postigli smo dogovor da radnici u socijalnoj zaštiti dobiju jubilarnu nagradu za 40 godina rada čime smo se pomerili sa mrtve tačke – istakao je Nikola Pavković ispred SSS grada Subotice dodajući da je za sve radnike koji su u zdravstvu zaposleni u administraciji ili rade kao nemedicinski kadar ili zdravstveni saradnici postignuto povećanje zarada od 17,8%, što će uz 10% zagarantovanog povećanja za sve zaposlene narednoj godini doneti povećanje od oko 15-20.000 dinara.

– Izuzetno bitno je napopmenuti i prijem u stalni radni odnos radnika koji su radili tokom epidemije Covid-19, konkretno 59 ljudi je zaposleno u opštoj bolnici Subotica od donošenja zaključka Vlade. Na nivou severnobačkog okruga to je negde oko 100 radnika, a što se tiče republike u ovom momentu to je negde oko 13.000 zaposlenih – rekao je Pavković.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio