Uvedena redovna odbrana od poplava kod Bezdana

Danas, 27. decembra je pri porastu vodostaja na 510 centimetara, na merodavnom vodomeru „Bezdan“ proglašena redovna odbrana od poplava.

Odbrana je uvedena na oko 20 kilometara reke Dunav i to na deonici levog nasipa uz Dunav, od kanala DTD u Bezdanu do Kučke, zatim od državne granice do kanala DTD u Bezdanu, ali i na graničnom nasipu „Bački Breg“. Mere redovne odbrane od poplava ovog trenutka sprovode se na ukupno 31,56 kilometara reke Dunav.

Uvedena su dežurstva prema Opštem i operativnom planu, stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ redovno obilaze teren i prate sve eventualne promene.

 

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio