Na delu Dunava ukinute mere redovnih odbrana od poplava

Na osnovu aktuelnih vodostaja i hidrometeoroloških prognoza ukinute su mere redovnih odbrana od poplava na deonici Dunava od državne granice sa Mađarskom do Novog Sada. Takođe, ukinute su mere i na objektima Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, Tisi, Begeju i Karašcu.

Smanjenjem vodostaja broj kilometara koji je bio obuhvaćen redovnim odbranama od poplava smanjen je sa 385,11 km na svega 11,44  km. Trenutno su na snazi mere redovne odbrane na sremskoj strani Dunava od Novog Sada do Sremskih Karlovaca.

Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ prate razvoj situacije, nadziru sve eventualne promene i preduzimaju adekvatne mere u skladu sa Opštim i operativnim planom za odbranu od poplava.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio