Aktivirajte „Moj EKO račun“, poručuje JKP „Čistoća i zelenilo“

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica poziva sve korisnike da u par jednostavnih koraka aktiviraju besplatnu uslugu „Moj EKO račun“ popunjavanjem i slanjem Izjave o njenoj aktivaciji.

– Ova usluga, namenjena samo fizičkim licima, daje mogućnost da svaki Vaš račun bude ispostavljen putem elektronske pošte, kao i da u svakom momentu bude dostupan za preuzimanje na našem sajtu: www.cistoca-su.co.rs/moj-eko-racun. Aktiviranjem ove usluge i smanjenom potrošnjom papira, svi zajedno doprinosimo očuvanju životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svesti – poručuju iz JKP “Čistoća i zelenilo”.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio