Podela tipskih plavi kanti u MZ „Bajnat“ i „Radanovac“

JKP “Čistoća i zelenilo” obaveštava građane Mesnih zajednica „Bajnat“ i „Radanovac“ da od ponedeljka, 15. do srede, 31. januara ovo Javno komunalno preduzeće obavlja podelu besplatnih tipskih posuda tj plavih kanti za odvoženje reciklabilnog otpada. Podela plavih kanti će se obavljati radnim danima od 09 do 14 časova.

Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu. Iz JKP “Čistoća i zelenilo“ apeluju na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele plavih kanti.

Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, istu će moći preuzeti na lokaciji JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, ulica Antuna Branka Šimića 4, u Subotici, uz prikaz ličnog dokumenta. Kanta se može preuzeti radnim danima, od ponedeljka do petka, od 07 do 13 časova. Kontakt telefon za sve informacije je 024/620-888.

JKP “Čistoća i zelenilo” obaveštava građane MZ „Bajnat“ i „Radanovac“ da će se odvoženje reciklabilnog otpada iz plave kante prvi put obavljati 22. februara, a potom 07. marta tekuće godine Dinamika odvoženja reciklabilnog otpada će biti dva puta mesečno, svake druge nedelje u mesecu. Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih kanti će se vršiti bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio