Produžena obustava saobraćaja na raskrsnici Kosovske i ulice Jovana Mikića

U okviru predviđene rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – Državna granica – Kelebija, Grad Subotica i Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj obaveštava javnost, da će zbog radova na uklapanju saobraćajnice, biti produžen period obustave saobraćaja i na raskrsnici Kosovske ulice i ulice Jovana Mikića u Subotici.

Produžetak obustave saobraćaja je planirana da traje do 01. februara tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio