Ribokradicama oduzeto osam čamaca i 11 kilometara mreže

Ribočuvarska služba „Vode Vojvodine“ i ove godine sprovela je akcije u periodu novogodišnjih i božićnih praznika jer je praksa iz prethodnih godina pokazala da su ribokradice tada najaktivnije.

Zaplenjeno je čak 11 kilometara nelegalno postavljenih mreža i 341 komad zabranjenog alata. Pored toga, krivolovcima je oduzeto i 8 čamaca, a podneto je sedam prijava za nedozvoljen ribolov.

Akcije su sprovedene u saradnji sa pripadnicima MUP-a Republike Srbije na područjima Dunava, Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i zaštićenih parkova prirode, a sve u cilju sprečavanja krivolova i nanošenja štete ribljem fondu. Ovo je bila još jedna u nizu uspešnih akcija Ribočuvarske službe realizovana zahvaljujući savremenoj opremi i Monitoring centru pomoću kojeg se u svakom trenutku prati stanje na ribolovnim područjima kojima preduzeće gazduje.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio