„Selu u pohode“ danas u MZ Aleksandrovo

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Naredna akcija održava se danas, 29. januara, od 8 časova, u prostorijama MZ „Aleksandrovo“, u ulici Aksentija Marodića 28.

Svi zainteresovani sugrađani mogu da izmere krvni pritisak i šećer u krvi, da urade FOB-test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici, a ženama će se uraditi i palpatorni pregled dojki. Svi posetioci akcije će moći izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI indeks telesne mase. Merenja će se obavljati na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju preventivnih i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Crveni krst Subotica će sa volonterima podeliti pakete hrane i higijene za socijalno najugroženije stanovnike ove mesne zajednice.

– Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, to možeš i ti! Proveri svoje faktore rizika i menjaj ponašanja u korist očuvanja i unapređenja zdravlja. – poručuje prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine i načelnik Centra za promociju zdravlja Subotica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio