Ukinute mere odbrane od poplava u Vojvodini

Na osnovu aktuelnih vodostaja i hidrometeoroloških prognoza ukinute su mere redovne odbrane od poplava na 11,44 kilometra sremske obale Dunava.

Trenutno ni na jednom vodotoku u Vojvodini nema potrebe za sprovođenjem mera odbrane od poplava, a tendencije vodostaja Dunava i Tise su u daljem opadanju. Pad vodostaja Dunava kod Novog Sada, ispod kote od 450 cm, doveo je do ukidanja mera na desnoj strani Dunava, u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Mere su, netipično za ovo doba godine, sa rastom vodostaja uvođene postepeno, od 25. decembra, da bi tokom novogodišnjih praznika bile sprovođene na više od 385 km vodotoka na teritoriji pod kontrolom JVP „Vode Vojvodine“.

Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ kontinuirano prate razvoj situacije i preduzimaju adekvatne mere u skladu sa planovima za odbranu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio