Veće naknade za nezaposlena lica od 01. februara

Na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju, za sve osobe koje su nezaposlene, veće osnovice uskladila je Nacionalna služba za zapošljavanje i one će se primenjivati od 1. februara.

Svi oni koji su bez posla, a ostvaruju pravo na primanje naknade za nezaposlene, kao dnevnu novčanu naknadu dobijaće 1.407 dinara, najniži mesečni iznos novčane naknade biće 31.503 dinara, dok će najviši iznositi 73.029 dinara. Zakon ujedno propisuje i da se osnovica dnevne naknade, kao i najviša i najniža mesečna naknada, usklađuju jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2023. godinu, indeks potrošačkih cena iznosio je 7,6 odsto. Ovaj indeks množi se sa ličnim koeficijentom lica i drugačiji je za svaku nezaposlenu osobu, a uslovljen je količinom primanja koje je lice imalo dok je bilo zaposleno. Da bi lice koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih imalo pravo na novčanu nadoknadu usled prekida radnog odonosa, potrebno je da je pre toga bilo zapsleno najmanje 12 meseci neprekidno, ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, ali i da je radni odnos prekinut pod određenim okolnostima, odnosno usled prestanka obavljanja probnog rada, privremenih i povremenih poslova, prestanka radnog odnosa na određeno vreme i prestanka radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca u slučaju stečaja ili likvidacije.

Pravo se ostvaruje i ukoliko je došlo do prestanka radnog odnosa usled otkaza od strane poslodavca iz dva razloga, zbog tehnološkog viška i zbog toga što zaposleni nije ostvarivao rezultate u radu, tačnije nije imao potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje posla na kojem je radio.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio