Akcija „Selu u pohode“ danas u MZ „Novi Žednik“

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Već četrnaestu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i podsticanja stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja.

Danas, 23. februara u terminu od 8 do 10 časova ova akcija održaće se u prostorijama Mesne zajednice “Novi Žednik”, ulica Ilije Lubarde 4. Svi zainteresovani sugrađani mogu da izmere krvni pritisak i šećer u krvi, da urade FOB-test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici i test na depresiju. Svi posetioci akcije će moći izmeriti i telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI indeks telesne mase. Merenja se obavljaju na vagi koja određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti.

Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju preventivnih i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Volonteri Crvenog krsta Subotica i medicinska sestra Zavoda za javno zdravlje Subotica će u istom terminu održati edukativne radionice sa učenicima viših i nižih razreda OŠ „Bosa Milićević“ na temu „Prevencija bolesti zavisnosti“ i „Principi pravilne ishrane“. Volonteri će podeliti pakete hrane i higijene za socijalno najugroženije stanovnike ove mesne zajednice.

– Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, to možeš i ti! Proveri svoje faktore rizika i menjaj ponašanja u korist očuvanja i unapređenja zdravlja – poručuje prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine i načelnik Centra za promociju zdravlja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio