Delegacija „Postevrope“ u poseti Srbiji

Delegacija “Postevrope”, na čelu sa Generalnim sekretarom Botonom Szebenijem, u radnoj je poseti Pošti Srbije radi priprema za jubilarnu 40. Generalnu skupštinu Asocijacije javnih poštanskih operatora Evrope, koja će se održati 16. i 17. oktobra u Beogradu ove godine. Predstavnici “Postevrope” posetu su započeli sastancima sa direktorom Pošte Srbije Zoranom Đorđevićem i stručnim službama koje će ugostiti predstavnike čak 55 javnih poštanskih operatora iz 53 zemlje. “Postevropa” je ključni igrač u evropskom poštanskom sektoru, sa preko 175.000 prodajnih punktova i više od dva miliona zaposlenih, koji svakodnevno povezuju preko 800 miliona ljudi, a glavni cilj ove asocijacije je podrška razvoju poštanske industrije kroz implementaciju strateških projekata od značaja za javne operatore u Evropi.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio