Indeks rasta cena u januaru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru tekuće godine, u odnosu na decembar 2023. godine, u proseku su više za 0,3%. Potrošačke cene iz januara 2024. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 6,4%. Ako poredimo 2023. u odnosu na 2022. godinu, potrošačke cene su u proseku povećane za 12,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru tekuće godine, u odnosu na decembar 2023., rast cena je zabeležen u grupi zdravlje (0,7%), u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva. Rekreacija i kultura kao i cene u restoranima i hotelima veće su za po 0,6%, hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 0,5%, alkoholna pića i duvan, kao i oprema za stan i tekuće održavanje skuplji su za po 0,2%, a cene u grupi transport veće su za 0,1%. Ipak treba napomenuti da je zabeležen i pad cena od -1,3%, u grupi odeća i obuća.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio