Novi automobili za Tržišnu inspekciju

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije Tomislav Momirović dodelio je juče, 08. februara Tržišnoj inspekciji ključeve 37 novih automobila, koji će omogućiti da inspektori budu prisutniji na terenu i efikasniji u zaštiti prava potrošača i suzbijanju sive ekonomije.

Momirović je podsetio na to da je na početku svog mandata obećao snažnu podršku jačanju tehničkih i ljudskih kapaciteta Tržišne inspekcije kako bi ova služba bila efikasnija u radu, sa ciljem stvaranja jednakih uslova za poslovanje za sve. On je naveo da se svaki dinar uložen u inspekciju višestruko vraća kroz budžetske prihode, objasnivši da je ovo samo početak ulaganja i da je za ovu godinu planirana nabavka još oko 30 vozila, i to sve u cilju bržeg reagovanja na izazove u oblasti trgovine i zaštite potrošača. Briga o Tržišnoj inspekciji ne podrazumeva samo ulaganje u njenu tehničku opremljenost, rekao je ministar, poručivši da je osnovni pravac jačanja tog inspekcijskog organa zapravo investicija u ljudske kapacitete. Momirović je s tim u vezi ukazao na to da su na osnovu konkursa, započetog u 2023. godini, a okončanog početkom ove godine, u radni odnos primljena 24 nova inspektora. Prema njegovim rečima, planirana su i dalja zapošljavanja zbog sve obimnijeg i kompleksnijeg posla koji Tržišna inspekcija obavlja, naročito sa aspekta usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, suzbijanja trgovine krivotvorenim proizvodima, a što su i trendovi koji prate evropsku regulativu i evropska tržišta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio