Održana 43. sednica Skupštine grada Subotica

Na 43. sednici Skupštine grada Subotice, usvojeno je svih 28 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje privukla je treća tačka koja se odnosila na pokretanje postupka određivanja modela finansiranja u cilju realizacije projekta javno-privatnog partnerstva radi obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Subotice.

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, Radoslav Vukelić objasnio je da će se usvajanjem ove odluke stvoriti uslovi za obrazovanje Projektnog tima od strane Gradskog veća grada Subotica.

– Ovaj tim imaće iscrpan zadatak da na osnovu svih raspoloživih podataka i nekih podatak koje ćemo dobiti od samog JP „Subotica trans“ koji nisu svakidašnji, pokušati da iznađe novi model za finansiranje kao i istraži da li postoji opravdanost realizacije javno-privatnog partnerstva ili će Grad na neki drugi način, sopstvenim snagama da reorganizuje funkcionisanje ovog preduzeća – poručio je Vukelić.

Direktor JP „Subotica trans“ Dejan Ljubisavljević naglasio je da se ovo preduzeće nalazi u izuzetno teškom stanju zbog problema koji su nasleđeni.

– Kad sam došao u „Subotica trans“ zatekao sam preduzeće koje nije imalo saobraćajnu studiju, krovni dokument po kojem jedno preduzeće treba da upravlja. Postojeće linije su iz studije koja je rađena još 2009. godine, „Subotica trans“ nije obavljalo ono za čega je osovano, a to je servis građanima. Zato od 2020. godine ovo preduzeće ima konstantan pad putnka. U tom momentu kada gubimo putnike, kupuju se zglobni autobusi koji su duplo skuplji od solo autobusa, troše duplo više i duplo su teži za održvanje, što dovodi do jako velike razlike u finansijskom iznosu – objasnio je Ljubisavljević poručivši da bi javno-privatno partnerstvo bilo rešenje da se „Subotica trans“ izvuče iz problema.

– U 40 gradova u Srbiji javno-privatno partnerstvo odvija se kao najnormalnija pojava i to je jedan od načina rešavanja nagomilanih problema poput obnavljanja voznog parka. „Subotica trans“ danas ima 99,9% obavljenih polazaka, to je fantastičan uspeh ali kada se priča o upravljanju preduzećem, to je nemoguća misija, vozni park ne zadovoljava standarde i već 10 godina se ugrožavala bezbednost građana. To su sve nasleđeni problemi, jednom se mora podvući crta i uraditi nešto zato pozdravljam odluku gradske vlasti da napokon uđemo u rešavanje problema. Nemamo neizmirenih dugovanja, radimo gradski i prigradski prevoz putnika ali radimo nešto što nije naš posao, međugradski prevoz koji gomila gubitke, a za koji nismo obavezni da ga radimo i saobraćajna studija to jasno odvaja – izjavio je Ljubisavljević.

Prema njegovim rečima, stara studija radi po linijama koje više nisu povezane, a nova studija napravila je reinžinjering linija koje bi sada mogle biti adekvatno povezane, pre svega sa Malim Bajmokom i industrijskom zonom.

Šef odborničke grupe „Aleksandar Vučić-za našu decu“, Veljko Vojnić smatra da je studija izbor modela za početak rešavanja javnog prevoza u gradu.

– Radi se o načinu iznalaženja održivog sistema da zadržimo javni gradski prevoz, da građani imaju punu uslugu, a da ne opterećujemo budžet grada previše, odnosno da uradimo ono što smo radili kada smo davali apoteke u zakup. Na taj način sredstva od 500 miliona koje svake godine se izdvajaju prepolovila bi se pa bi imali više u budžetu Grada za druge namene – rekao je Vojnić.

Iako je Savez Vojvođanskih Mađara glasao za usvajanje odluke, Šef odborničke grupe SVM-a, Janoš Nagel izrazio je svoje nezadovojstvo po određenim pitanjima.

– Potpuno je jasno da javni prevoz ne može da funkcioniše bez određene subvencije lokalne samouprave zato što lokalna samouprava, u interesu građana, ima potrebu da se održavaju i linije prevoza putnika koje su manje rentabilne i tu Grad Subotica mora da učestvuje u finasiranju, bez obzira da li je javno preduzeće ili privatno preduzeće to koje obavlja prevoz putnika u javnom saobraćaju – poručio je Nagel i naveo da lokalna samouprava mora učestvovati i u finasiranju određenih kategorija građana, kao što su učenici, studenti, penzioneri, invalidi i druge povlašćene kategorije građana.

– Sadašnje poslovanje „Subotica trans“- a nažalost pokazuje da te stvari ne idu u dobrom pravcu jer su oni godinama unazad, naročito počev od pojave korona virusa, pretrpeli ozbiljan udarac i od toga nisu uspeli da se oporave. Mora se pronaći drugačije, bolje rešenje koji zadovoljava interes građana ali i Grad košta manje od sadašnje situacije. Očigledno je da se problemi ne mogu prepisati samo objektivnim okolnostima, ali vidimo da postoje i subjektivni propusti. Odnos između zaposlenih koji učestvuju u samom javnom prevozu i pratećih zaposlenih je potpuno neprihvatljiv. Ne može se obavljati uspešno poslovanje na taj način što na jednog vozača dođe još četiri druga zaposlena, tu je rukovodstvo „Subotica trans“- a trebao ranije da preduzme određene korake, zato što je zarada, posle goriva, najveća ogromna stavka u poslovanju. Takođe je neprihvatljivo da od 77 autobusa, 30% bude u nefunkcionalnom stanju i van upotrebe, to je veliki propust – zaključio je Nagel.

Šef odborničke grupe Pokreta za građansku Suboticu, Miroslav Milojević istakao je ispred opozicije da odluka o javnom partnerstvu nije podržana.

– Došli do toga da se izrađuje takozvani elaborat o javno privatnom partnerstvu tačnije, davanje u koncesiju javnog preduzeća „Subotica trans“ na period od 15 godina. Ključan momenat u elaboratu je uticaj na budžet Grada. Do sada se daje oko 500 miliona dinara što je enormna suma, a u elaboratu se predviđa da će ona smanjiti na negde ispod 200 miliona dinara iz budžeta, što znači da bi koncesionar u narednih narednih 15 godina iz budžeta dobijao dodatnih 200 miliona dinara, ne vidim motiv koncesionara da uđe u posao koji je u samom startu negativan i zavisi od budžeta Grada – rekao je Milojević.

Na sednici su doneta i Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja Javnih i Javnih komunalnih preduzeća, usvojeni su godišnji izveštaji o realizaciji programa rada gradskih fondacija, a za direktora Istorijskog arhiva, na period od četiri godine ponovo je imenovan Stevan Mačković.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio