Održana prva sednica Skupštine AP Vojvodine

Skupština AP Vojvodine održala je u petak, 09. februara Prvu sednicu novog saziva, na kojoj je saglasno članu 9. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, usvojen Izveštaj Komisije za potvrđivanje mandata poslanika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prvom sednicom predsedavao je najstariji poslanik u ovom sazivu, mr Miroslav Španović. Pre usvajanja, navedena komisija od sedam članova, na čelu sa predsednikom Sašom Levnajićem, konstatovala je da su uverenja svih 120 poslanika istovetna sa Izveštajem Pokrajinske izborne komisije o sprovedenim izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, održanim 17. i 30. decembra 2023. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio