Produžen rok oslobađanje od participacija

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava osiguranike da će potvrde za oslobađanje plaćanja participacije izdate za 2019. godinu i kasnije, važiti i tokom ove godine, kao i potvrde za lečenje bolesti usta i zuba.

RFZO je o važenju pomenutih potvrda obavestio sve zdravstvene ustanove sa kojima ima ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio