Socijalna pravda uslov za miran život svih građana

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je danas, povodom 20. februara – Svetskog dana socijalne pravde, da je Srbija posvećena unapređenju stanja ljudskih prava, okončanju diskriminacije i socijalne isključenosti i smanjenju nejednakosti u društvu.

U saopštenju se podseća na to da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde i posvetila ga borbi protiv nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva i promociji prava na dostojanstven rad, rodnu ravnopravnost, ostvarivanje jednakih šansi i socijalne pravde za sve. Ustavom Srbije eksplicitno je prepoznata socijalna pravda kao temelj pravednog društvenog poretka, čime je najviši pravni akt ujedno definisao i osnovni preduslov za dostizanje mirnog i prosperitetnog života svih građana Republike Srbije. Težeći humanom društvu po meri svih ljudi koji u njemu žive i poštujući solidarnost i odgovornost, Srbija neguje dostojanstvo svih građana i obezbeđuje jednake šanse za napredak i razvoj, ne zaboravljajući najugroženije i najranjivije društvene grupe, koje bez pomoći šire društvene zajednice ne bi mogle da reše osnovne egzistencijalne probleme.

U saopštenju se dalje navodi da za postizanje socijalne pravde, potrebno je da zajedničkim snagama radimo na izgradnji pravednijeg i društva jednakosti, koje osigurava pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, sigurnom stambenom prostoru, radnim mestima i drugim resursima i uslugama. Stepen rizika od siromaštva značajno opada sa povećanjem obrazovnog nivoa stanovništva, zato je važno konstantno ulagati u obrazovanje i stvarati podsticajne uslove za decu i mlade, naročito mlade iz osetljivih društvenih grupa i Roma i Romkinja, kao posebno osetljive društvene grupe, kako bi njihov pun potencijal bio ostvaren, a društvo ostvarilo prosperitet.

Prihvatanjem Agende 2030 za održivi razvoj, Republika Srbija se obavezala na primenu jednog od njenih osnovnih principa „Da niko ne bude izostavljen” i time pokazala nedvosmislenu posvećenost unapređenju stanja ljudskih prava, okončanju diskriminacije i isključenosti, kao i smanjenju nejednakosti i dodatne ranjivosti osetljivih grupa. U planiranju, izradi i implementaciji zakona i dokumenata javnih politika posebna pažnja je usmerena upravo na grupe koje su do sada često bile nevidljive i isključene prilikom donošenja ključnih strateških dokumenata.

Međunarodno-pravni okvir zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava zaokružen je krajem prošle godine usvajanjem Zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. U odnosu na aktuelna pitanja povezivanja sektora biznisa sa ljudskim pravima, pristupilo se realizaciji preporuka Ujedinjenih nacija za izradu Nacionalnog akcionog plana za biznis i ljudska prava, kroz koji će biti promovisana saradnja i dobre prakse u regionu, što za krajnji cilj ima zaštitu pojedinaca od povrede ljudskih prava od strane preduzeća.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio