Februar neznatno skuplji od januara

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru 2024. godine, u odnosu na prethodni mesec, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u februaru tekuće godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 5,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2023. godine u proseku povećane za 0,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, rast cena u februaru, u odnosu na prethodni mesec, zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan (2,0%), Transport (1,9%), Restorani i hoteli (1,0%), u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Zdravlje (za po 0,4%) i u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i Oprema za stan i tekuće održavanje (za po 0,2%).

Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-1,1%) i Komunikacije (-0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

foto:/ freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio