Knjiga o praistoriji – predmet meseca Gradskog muzeja Subotica

Gradski muzej Subotica predstavio je predmet meseca, knjigu “Praistorija čoveka prema današnjem stanju nauke” autor dr. Morisa Hernesa.

Predstavljeni predmet čuva se u biblioteci subotičkog Gradskog muzeja, a ovom prilikom publikacija se posmatra iz aspekta oblikovanja knjige, odnosno primenjene umetnosti. Štampana je na nemačkom jeziku 1892. godine u Beču, od strane izdvačke kuće Hartleben. Knjiga je oblikovana u tvrdom povezu, a na 672 strane, tematizuje područje arheologije, etnografije, antropologije i istorije civilizacije, a ilustrativne priloge čine 22 ilustracije koje zauzimaju celu stranu te 323 ilustracije smeštene u okvire teksta.

Da se knjiga u Subotici našla na tržištu, odnosno da je prodavana i kupljena u Subotici svedoči nalepnica na untrašnjoj strani korice. Reč je o nalepnici Mora Hojmana, koji je od 1895. godine registrovani subotički trgovac knjiga, muzičkih instrumenata i papira, sa prodavnicom koja se nalazila na centralnom trgu u kući Jovana Radića.

O stilskim i tehničkim odrednicama oblikovanja knjige u doba istoricizma, odnosno druge polovine 19. veka, svedoče knjige i drugi štampani materijal iz zbirki Gradskog muzeja Subotica, potekli od evropskih, ali i subotičkih štampara. Ono što pomenutu knjigu čini specifičnom jeste njeno oblikovanje u duhu istoricizma. Naime, u odnosu na oblikovanje knjiga iz ranijeg razdoblja, knjiga se u drugoj polovini 19. veka transformisala iz uglavnom ručno rađenih predmeta u predmet serijske proizvodnje. U ovim novim okolnostima korica knjige dobija dodatni značaj, više nema samo funkciju zaštite knjižnog bloka, već je postala važna za dekorativno predstavljanje tematskog sadržaja, pa se tako izraženi angažman ulagao i u njenu vizuelnu dopadljivost.

Najvažniji delovi knjiškog poveza su prednji i zadnji poklopac, korica te hrbat, koji su u slučaju ove knjige oblikovani tvrdim povezom. Korice i hrbat odlikuje “blindruk” tehnika štampe kojom su utisnuti motivi uzorkovani iz prethodnih stilskih razdoblja, što je jedna od odlika doba istoricizma.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio