Najčešća imena i prezimena u Srbiji

U publikaciji „Najčešća imena i prezimena“ Republičkog zavoda za statistiku, objavljen je spisak najčešćih imena i prezimena stanovnika naše zemlje prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine. Pored najčešćih imena i prezimena, publikacija sadrži i kombinacije istih, kao i najčešća ženska i muška imena po pojedinačnim godinama rođenja.

Jelena i Dragan su najčešća imena u Srbiji, a najzastupljenije prezime je Jovanović. Najčešće kombinacije imena i prezimena su Dragan Jovanović, preko 2.200 i Jelena Jovanović, kojih ima oko 1900.

Ime Radmila bilo je najpopularnije do 1943. godine, naredne dve godine devojčice su najčešće dobijale ime Slobodanka. U narednih 11 godina, od 1949. do 1959. na prvom mestu po učestalosti bilo je ime Ljiljana, dok su imena Snežana i Vesna obeležila šezdesete godine. U prvoj polovini 70.-ih godina najčešća ženska imena bila su Biljana i Danijela, a potom je usledila era imena Jelena koje je bilo najpopularnije čitavih 19 godina, od 1976. do 1994. godine. Narednih 17 godina, do 2011. godine, najviše devojčica dobijalo je ime Milica. Kada je u pitanju 21. vek, najčešće su davana imena Lena, Dunja i Sofija.

Ime Milan bilo je najpopularnije do 1941. godine, kao i u periodu do 1950. godine. U ratnim i posleratnim godinama, najveći broj dečaka dobio je ime Slobodan, a nakon toga, ime Dragan, koje nosi najveći broj muškaraca u Srbiji, bilo je najpopularnije 12 godina, do 1962. godine. Šezdesetih godina dominirala su imena Zoran i Goran, a zatim je devet godina, do 1979, najčešće muško ime Dejan. Do 1991. godine, na prvom mestu po brojnosti bila su imena Aleksandar, Ivan, Marko i Miloš, a narednih 17 godina, do 2007. godine najviše dečaka dobijalo je ime Nikola. Luka je bilo najpopularnije ime kod 12 generacija, a od 2000.-te godine pa do danas najčešća muška imena su Stefan i Lazar.

Deset najčešćih prezimena u Republici Srbiji su Jovanović, Petrović, Nikolić, Marković, Đorđević, Stojanović, Ilić, Stanković, Pavlović i Popović.

foto:/ freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio