Nema tolerancije za ribokradice

Tokom prethodna dva meseca, ribočuvari JVP „Vode Vojvodine“ su prilikom redovnih i vanrednih kontrola delova ribarskih područja Srem, Banat i Bačka, koji su pod ingerencijom JVP“ Vode Vojvodine“ pronašli i zaplenili više od  15.000 m mreža korišćenih u nezakonitom ribolovu, desetak samolovnih alata i šest gumenih čamaca.

Podneto je 10 prekršajnih prijava protiv lica zetečenih u nelegalnom ribolovu, dok je protiv dva lica, koja su prilikom ribokrađe koristila elektroaparat, podneta krivična prijava od strane MUP-a.

Prijave su podnete i protiv lica koja su u jednoj od skorašnjih akcija Ribočuvarske službe, na Kikindskom kanalu između Kikinde i Novog Miloševa, bežeći sa lica mesta za sobom ostavili kompletan ribolovni alat i automobil prepun ukradene ribe.

Efikasnom akcijom pripadnika Policijske uprave Zrenjanin, stanice Novi Bečej, a na osnovu dostavljenih podataka od strane ribočuvara, počinioci su pronađeni i privedeni nadležnim organima. Protiv istih će biti podneta krivična prijava za nezakonit ribolov, kao i prijava za falsifikovanje isprava pred nadležnim tužilaštvom. JVP „Vode Vojvodine“ pridružuju se podnesenoj krivičnoj prijavi, a biće podnet i odštetni zahtev za naknadu štete nanetu ribljem fondu.

foto:/Vode Vojvodine

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio