Nov alat ispod polovnog nameštaja

Carinski službenici su 13. marta 2024. godine na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja ručnog alata vrednog skoro 18.000 evra.

Slučaj je otkriven kada su carinici izvršili detaljan pregled jednog kombija na ulazu u zemlju. Ispod korišćenog pokućstva, koje je vozač prethodno prijavio, pronađena je neprijavljenu robu, nove garniture i pojedinačna pakovanja ručnog alata robne marke “Unior“. Vozač je naknadno pokazao na uvid račune za alat kupljen u Sloveniji, pa su sravnjivanjem tovara sa dokumentacijom, carinici utvrdili prisustvo 619 različitih artikala ukupne vrednosti od 17.300 evra, kao i nedostatak pojedinih stavki navedenih u računima.

Kako krijumčareni alat i po količini i po vrednosti predstavlja robu trgovačkog karaktera, protiv putnika će biti pokrenut postupak pred nadležnim sudom, do čijeg će okončanja sporni tovar biti zadržan.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio