Objavljene konačne rang-liste za banje

Danas, 14. marta na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”, i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Fonda PIO objavljene su konačne rang-liste korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije.

Od gotovo 60.000 korisnika koji su se prijavili, 22.089 penzionera je ostvarilo pravo. U ovaj broj uključeni su i pratioci za korisnike nege i pomoći drugog lica, odnosno za korisnike kojima je neophodna pratnja tokom rehabilitacije.

Nakon objavljivanja konačnih rang-lista sledi sklapanje ugovora između Fonda PIO i rehabilitacionih centara, a Fond će uputiti obaveštenja korisnicima koji su ostvarili pravo, sa informacijom za koju banju su opredeljeni, od tri željene banje koje su u prijavi naveli i koje terapijske usluge, odnosno fizikalne procedure će dobiti u banji. Svaka banja svakom korisniku mora da pruži ugovorene usluge, što podrazumeva lekarski pregled pri prijemu u banju, najmanje tri adekvatne terapije i nadzor lekara 24 sata tokom ukupnog boravka u banji.

Istovremeno, Fond dostavlja spiskove penzionera rehabilitacionim centrima i realno je da već krajem marta iz banja počnu da pozivaju prve penzionere na rehabilitaciju. O terminu korišćenja rehabilitacije, u smislu eventualnog pomeranja datuma u odnosu na predlog banje, zbog objektivnih okolnosti, penzioneri se dogovaraju direktno sa banjom.

foto:/ Republički Fond PIO

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio