Od juče dostupne e-usluge u okviru „Otvorenog Balkana”

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je jedinstveno tržište rada „Otvorenog Balkana”, čije su članice Srbija, Albanija i Severna Makedonija, startovalo sa radom 1. marta, dok su od juče, 5. marta građanima ovih zemalja dostupne elektronske usluge u okviru ove inicijative na portalu eUprava.

Građanima će na portalu eUprava biti dostupna usluga „Identifikacioni broj Otvorenog Balkana”, namenjena isključivo državljanima Srbije koji imaju elektronski identitet na portalu eid.gov.rs, a sa kojim pristupaju portalu eUprava.

Takođe, na portalu eUprava biće dostupna i usluga „Slobodan pristup tržištu rada”, koja je namenjena državljanima Albanije i Severne Makedonije koji imaju elektronski identitet na svom nacionalnom portalu za elektronsku upravu i dodeljen identifikacioni broj „Otvorenog Balkana”.

Državljani Srbije, Albanije i Severne Makedonije koji žele da se zaposle u nekoj od zemalja članica „Otvorenog Balkana” ili su već pronašli poslodavca potrebno je da poseduju elektronski identitet na svom nacionalnom portalu elektronske uprave, a zatim u par koraka sebi kreiraju identifikacioni broj „Otvorenog Balkana”.

Korisniku će identifikacioni broj „Otvorenog Balkana” odmah biti dodeljen, a na adresu elektronske pošte dobiće i sertifikat o dodeljenom identifikacionom broju u vidu elektronskog dokumenta.

Nakon toga, zainteresovani može da pristupi portalu elektronske uprave zemlje u kojoj namerava da se zaposli i podnese zahtev za slobodan pristup tržištu rada. Odredišna zemlja nakon provere donosi konačnu odluku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Nakon dobijanja odobrenja zainteresovani može biti zaposlen, pod istim uslovima kao lokalni državljanin zemlje, do dve godine, a nakon isteka ovog perioda, može produžiti odobrenje, koje ujedno predstavlja odobrenje za boravak i rad.

foto:/ Vlada Republike Srbije

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio