Podela plavih kanti u naselju Zorka

Obaveštavaju se građani Mesne zajednice „Zorka“ da će od 11. do 28. marta tekuće godine Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica obavljati podelu besplatnih tipskih posuda, plavih kanti za odvoženje reciklabilnog otpada. Podela plavih kanti će se obavljati radnim danima od 09 do 14 časova. Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu.

Iz JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica apeluju na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele plavih kanti. Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, nakon terenske podele, istu će moći preuzeti na lokaciji JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, ulica Antuna Branka Šimića 4, u Subotici, uz prikaz ličnog dokumenta.

Kanta se može preuzeti radnim danima, od ponedeljka do petka, od 07 do 13 časovam a dodatne informacije moguće su putem telefona 024/620-888.

Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih kanti, u Mesnoj zajednici “Zorka”, JKP “Čistoća i zelenilo” će prvi put obavljati 3. i 4. aprila, a potom i 17. i 18. aprila tekuće godine, što znači da će dinamika odvoženja reciklabilnog otpada biti dva puta mesečno, svake druge nedelje u mesecu.

Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih kanti obavljaće se bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio