Raspisan Javni poziv za usluge mentoringa u prerađivačkoj industriji

Razvojna agencija Srbije je raspisala Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini“.

Cilj projekta jeste unapređenje poslovnog ambijenta i podrška nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti: industrija mašina i opreme, prehrambenoj industriji, drvnoj i industriji nameštaja i industriji gume i plastike.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentoring je sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje.

Rok za podnošenje prijava je 26. april tekuće godine, a pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju uslove. Više u pravilima Javnog poziva i o uslovima možete saznati u kancelariji agencije na Otvorenom univerzitetu, Trg cara Jovana Nenada 15, ili putem telefona 024/554-107.

foto:/ Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio