Sa sednice Vlade Republike Srbije

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Odluku kojom Arheološki institut u Beogradu stiče status instituta od nacionalnog značaja, s obzirom na to da je vrhunska naučnoistraživačka ustanova od posebnog nacionalnog značaja za jednu ili više srodnih naučnih disciplina.

Institut od nacionalnog značaja obavlja istraživanja koja imaju za cilj razvoj i unapređenje opšteg fonda znanja, posebno u oblasti nauke, odnosno naučnih disciplina za koje je osnovan, podizanje tehničko-tehnološkog nivoa, valorizovanje rezultata istraživanja i širenje naučnih saznanja, obrazovanje i osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački rad.

Članovi Vlade usvojili su Program za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji za period 2024–2029. godine sa Akcionim planom za sprovođenje ovog programa.Program ima za cilj da unapredi poštovanje i zaštitu ljudskih prava i obezbedi kontinuirani sveobuhvatan odgovor društva na problem trgovine ljudima kroz unapređen sistem prevencije, pravovremene identifikacije, pomoći i zaštite žrtava, kao i suzbijanja trgovine ljudima.

Vlada je usvojila Zaključak o prihvatanju Plana reagovanja na povećan broj migranata na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu, čime se nastavlja sa delotvornim sistemom zaštite migranata i tražilaca azila. Upravljanje migracijama predstavlja kompleksan proces i zahteva plansko postupanje, kao i koordiniran pristup i saradnju svih relevantnih organa, a usvajanjem Plana biće omogućen nastavak adekvatne pomoći migrantima i tražiocima azila u vidu smeštaja, ishrane, higijene, zdravstvene i socijalne zaštite i pristupa obrazovanju. Istovremeno, biće pružena zaštita i lokalnim zajednicama koje su pogođene velikom brojem migranata, kao i zaštita državne granice.

Na sednici su doneta i rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate sportisti Aleksandru Komarovu, za osvojenu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u olimpijskoj sportskoj disciplini – rvanje, grčko-rimski stil do 87 kilograma, održanom u Bukureštu, u Rumuniji, u iznosu od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i njegovom treneru Nenadu Živojinoviću u istom iznosu.

foto:/ Vlada Republike Srbije

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio