SVM ugostio predstavnike Srba u Mađarskoj

Na poziv novoizabranog predsednika Saveza vojvođanskih Mađara, Dr Balinta Pastora, Suboticu su juče, 19. marta posetili Ljubomir Aleksov, potpredsednik Odbora za nacionalne manjine mađarskog parlamenta i Vera Pejić Sutor, predsednica Samouprave Srba u Mađarskoj, sa saradnicima. Ovo je prva zvanična poseta SVM-u otkako je dr Balint Pastor izabran za predsednika stranke, a glavne teme razgovora bili su budući zajednički projekti i bilaterarni odnosi Srba u Mađarskoj i Mađara u Srbiji.

Dobri odnosi između Srbije i Mađarske doveli su ne samo do boljih odnosa dveju vlada i država već i između srpskog i mađarskog naroda, a najveće benefite uživaju Srbi i Mađarskoj i Mađari i Srbiji. Cilj nam je da nastavimo da razmišljamo o budućim zajedničkim projektima na polju zaštite identiteta, očuvanje kulture, obrazovanja na maternjem jeziku, informisanja i službene upotrebe jezika. Zbog brojčanog stanja i činjenice da je Mađara u Srbiji više nego Srba u Mađarskoj, mogu reći da su vojvođanski Mađari starija braća Srba u Mađarskoj – izjavio je dr Balint Pastor, predsednik SVM-a, uz objašnjenje da Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine u Srbiji može da posreduje i kod srpskog parlamenta ukoliko za tim bude potrebe, što je malo verovatno jer Srbija vodi politiku koja u fokusu ima Srbe u regionu.

Potpredsednik Odbora za nacionalne manjine mađarskog parlamenta, Ljubomir Aleksov, izrazio je nadu da će politika koju su Srbi iz Mađarske pre 15 godina počeli da grade sa Ištvanom Pastorom moći da se nastavi i u narednom periodu. Tokom proteklih godina organizovano je niz zajedničkih akcija i zasedanja na polju kulture i obrazovanja gde su sprovođeni i brojni projekti koji će se nastaviti, jedan od njih je i škola na srpskom jeziku koja se gradi u Segedinu.

Organizacija Srba u Mađarskoj je praktično krovna orzanizacija naših sunarodnika koji žive kao autohtona manjina na teritoriji Mađarske, a svoju delatnost ispoljavamo na polju kulture, informisanja i obrazovanja, pre svega kada je u pitanju očuvanje srpskoj jezika i ćiriličnog pisma. Pokušaćemo da sačuvamo sve rezultate koje smo postigli“ – istakao je Aleksov dodajući da je u skorijoj budućnosti i priprema zajedničke predstave sa subotičkim narodnim pozorištem.

Obe strane izrazile su želju da se u budućnosti nastavi i održavanjem sednica Samouprave Srba u Mađarskoj i Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u Srbiji koje su ranijih godina bile redovna praksa, baš kao i sednice dveju vlada.

foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio