U petak otvaranje izložbe u SGS-u

Savremena galerija Subotica u petak, 22. marta, u 18 časova organizuje otvaranje izložbe „Putovanje. Akvizicije 2023“. Izložba će moću da se poseti do 20. aprila.

Savremena galerija Subotica svake godine organizuje izložbu akvizicija, odnosno novih umetničkih radova koji su u toku prethodne godine ušli u njenu kolekciju i tako postali muzejski predmeti. U prethodnoj godini u zbirke Galerije primljena su tri nova rada, instalacija „Selekcija“ autora Gorana Despotovskog, serija fotografija „Familijarni objekti“ autora Mihaila Vasiljevića i slika „No. 4“ autora Botonda Resega. Tražeći zajedničku tačku ova tri rada, izložba se okreće putovanju kao tematskom okviru, odnosno ispitivanju i beleženju života umetničkih radova pre nego što se oni trajno vežu za jednu kolekciju.

Dok su radovi Gorana Despotovskog i Mihaila Vasiljevića prikazivani i van evropskog kontinenta, rad Botonda Resega otisnuo se samo na jedno putovanje u blizini mesta nastanka. Ipak, svaki od ova tri rada sagledava se kroz prizmu važnosti procesa putovanja i razumevanja slojeva značenja koji, poput tragova, ostaju upisani u identitet umetničkih radova. Kolekcija Savremene galerije Subotica, u tom pogledu, predstavlja konačno trajno prebivalište tri umetnička dela predstavljena na izložbi „Putovanje. Akvizicije 2023“, ali i novu početnu tačku za njihova nova putovanja.

Put koji jedan umetnički rad pređe od ideje do realizacije u ateljeu samo je jedan segment putovanja, dok drugi započinje izlaskom rada iz sigurnog okruženja umetničke radionice i njegovim izlaganjem u javnim prostorima. Svaka izložba na kojoj je rad prikazan ostaje zabeležena u njegovoj biografiji. Kada umetničko delo jednom bude primljeno u neku javnu kolekciju, neminovno sa sobom donosi i tragove svih putovanja, svih značenja koje je ispoljavalo u različitim kontekstima u kojima je bilo izloženo.

foto:/ Savremena galerija Subotica

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio