Unapređenje znanja službenika u obradi i zaštiti tajnih podataka

Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić i direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Goran Matić potpisali su juče, 19. marta sporazum o saradnji, koji predstavlja pravni okvir za edukativnu, obrazovnu i tehničku saradnju.

Miletić je tom prilikom istakao da će ovaj sporazum unaprediti saradnju dveju institucija u domenu inovacija znanja i veština službenika u obradi i zaštiti tajnih podataka.

Neki od zajedničkih ciljeva saradnje su učešće u realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, organizovanje stručnih savetovanja, razmena stručnih znanja i primera dobre prakse, kao i uzajamni transfer savremenih tehnologija.

foto:/ Vlada Republike Srbije

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio