Usvojen novi pravilnik o listi lekova koji se izdaju na recept

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Rešenje o davanju saglasnosti na izmenjeni Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovim pravilnikom se predlaže stavljanje 67 medikamenata na Listu lekova, među kojima je 15 novih, kao i proširenje indikacija za lekove koji se već nalaze na Listi, uz zaključenje posebnih ugovora i stavljanje šest dijetetskih proizvoda na tu listu.

Vlada Srbije odlučila je da i ove godine organizuje nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi” u cilju jačanja poreske kulture i podizanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, stimulacije bezgotovinskih plaćanja i motivacije za poštovanje propisa i poboljšanje primene Zakona o fiskalizaciji i, s tim u vezi, donela odgovarajući zaključak. Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ biće organizovana u dva kruga.

Članovi Vlade usvojili su Zaključak o usvajanju teksta programa finansijske podrške, mera i aktivnosti u oblasti očuvanja i jačanja odnosa Republike Srbije i dijaspore kroz organizaciju kampova za mlade iz dijaspore i regiona u 2024. godini, pošto je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije sistemska podrška dijaspori, očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture i drugih nacionalnih vrednosti. U Zaključku je istaknuto da je važno povezivanje mladih u regionu i dijaspori sa maticom, pa je ovakav vid programa od posebnog značaja za državu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio