Za konkurse u oblasti javnog informisanja izdvojeno 337 miliona dinara

MInistarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je devet javnih poziva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja za 2024. godinu, sve u skladu sa novim Zakonom o javnom informisanju i medijima i odgovarajućim novim Pravilnikom o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja. Za realizaciju konkursa iz budžeta Republike Srbije opredeljeno je 337 miliona dinara, što je više u odnosu na prethodnu 2023. godinu kada je za konkurse bilo opredeljeno 310 miliona dinara.

Raspisani su konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio, televiziju, internet, štampane medije i servise novinskih agencija, zatim za elektronske medije čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina i sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom, za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u regionu, kao i za projekte za unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda.

Novčana sredstva koja su povećana u 2024. godini su za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija za 100% u odnosu na prethodnu godinu, dok je za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona, za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina i za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom  novčani iznos povećan za 20% u odnosu na 2023. godinu.

Rok za podnošenje projekata po raspisanim konkursima je 30. mart 2024. godine, prijava kandidata za članove komisija moguća je do 20. marta, dok je rok za donošenje odluke o raspodeli sredstava 90 dana od dana zaključenja konkursa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio