Završeni radovi na četiri dvonamenska sistema

Radovi na prenameni dela kanalske mreže za odvodnjavanje u dvonamenske sisteme, završeni su na četiri sistema, i to na sistemu „Žitište-Klek“, „Šozo“, „Burza“ i sistemu „Š“.

Na dvonamenskom sistemu „Š“, koji se nalazi u opštini Šid, kod Adaševaca, radovi su obuhvatali rekonstrukciju pet kanala, čime su se stvorili uslovi za navodnjavanje novih 1000 hektara zemljišta. Na sistemu „Žitište-Klek“, uređeno je oko 16 km kanalske mreže i omogućeno navodnjavanje 735 hektara zemljišta. U nastavku tog sistema nalazi se sistem „Šozo“ gde su izvedeni radovi na 23 km kanala, što će omogućiti navodnjavanje oko 1.600 hektara. U opštini Novi Bečej, na sistemu „Burza“, uređena su 22 km kanalske mreže iz kojih će moći da se navodnjava blizu 2.700 hektara poljoprivrednog zemljišta. Na svim sistemima izvedeno je mašinsko uklanjanje vegetacije, iskop, razastiranje zemlje, čišćenje propusta, kao i rekonstrukcija postojećih kanala i objekata na njima.

Radovi su u potpunosti završeni i kanali su spremni za sezonu navodnjavanja.

JVK „Vode Vojvodine“ podsećaju da je u okviru programa za koji je izdvojeno 1,4 milijarde dinara, predviđena rekonstrukcija 24 sistema. Trenutno se izvode radovi na preostalih 20 i prema planiranoj dinamici završetak se očekuje krajem proleća, kada će biti moguće navodnjavati površinu od ukupno 32.000 hektara.

Cilj ovog strateškog projekta je da se u budućnosti što više umanji šteta od suša, odnosno da se u letnjim mesecima omogući navodnjavanje na što više poljoprivrednog zemljišta.

foto:/ JVP Vode Vojvodine

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio