Žigmanov čestitao Nacionalni praznik Mađara u Srbiji

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Tomislav Žigmanov čestitao je pripadnicima mađarske nacionalne manjine u Srbiji njihov praznik, koji se obeležava 15. marta, na dan kada je 1848. godine počela nacionalna revolucija i borba za slobodu Mađara u Austrijskom carstvu.

Na talasu revolucija u Evropi, u Pešti-Budimu je 15. marta izbila i bez krvoprolića pobedila mađarska nacionalna revolucija. Sa idealima nacionalnog suvereniteta i građanske transformacije rođena je moderna parlamentarna Mađarska.

Cilj mađarske revolucije 1848/49. godine bilo je okončanje vladavine Habsburgovaca, kao i sticanje nezavisnosti i uspostavljanje ustavnog uređenja.

Zbog toga se 15. mart 1848. godine smatra jednim od najslavnijih dana u istoriji mađarskog naroda i njihove težnje za slobodom, koji, prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, praznuju i Mađari u Srbiji.

Mađari u Srbiji su najbrojnija nacionalno-manjinska zajednica. Prema Popisu stanovništva 2021. godine, u Srbiji živi 184.442 pripadnika ove nacionalne zajednice i oni čine 2,77 odsto od ukupnog broja stanovnika naše zemlje.

foto:/ Vlada Republike Srbije

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio