Crpna stanica „Krstur“ puštena u probni rad

Radovi na izgradnji Crpne stanice „Krstur“ u završnoj su fazi i trenutno je u toku probni rad ovog objekta. Po prvi put izvršiće se punjenje kanala kako bi se omogućilo snabdevanje vodom okolnih korisnika.

Crpna stanica „Krstur“ nalazi se na levoj obali neposredno uz nasip na Tisi u blizini naseljenog mesta Krstur, na teritoriji opštine Novi Kneževac. Radovi su obuhvatali izgradnju ulivne građevine na reci Tisi, objekta crpne stanice na kraju vodozahvatnog kanala, potisnog cevovoda preko nasipa i izlivnog šahta. Crpna stanica je projektovana isključivo za potrebe navodnjavanja, ukupnog kapaciteta pri paralelnom radu četiri pumpna agregata od 6 m3/s. Voda se prepumpava iz reke Tise u kanal K-1 koji postaje dvonamenski. Krajnji cilj radova u ovoj fazi je izgradnja crpne stanice, dok je u drugoj fazi predviđena rekonstrukcija kanala i objekata na kanalu što bi po završetku svih radova omogućilo navodnjavanje na ukupnoj površini od 14.700 hektara.

Ovaj projekat se finansira iz sredstava Abu Dabi fonda, a ugovorena vrednost investicije iznosi 2.256.471,69 evra.

foto:/JVP “Vode Vojvodine”

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio