Danas održana Javna rasprava za trogodišnji Lokalni akcioni plan zapošljavanja

U Plavoj sali Gradske kuće danas je održana Javna rasprava u vezi izrade Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period od 2024. do 2026. godine. Ovo je ujedno i prvi put da je, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, sprovedena Javna rasprava o lokalnom planskom dokumentu zapošljavanja. Sastanku su prisustvovali svi relevantni subjekti počev od sindikata, privredne komore, udruženja poslodavaca i svih koji su imali interes da se uključe.

Ono što je novina jeste da smo po prvi put doneli Lokalni akcioni plan zapošljavajna za period od tri godine, odnosno od 2024. – 2026. godine, ukupno su predviđene tri mere koje već godinama primenjujemo, tu su javni radovi, tj tehnička podrška gde je predviđeno angažovanje lica na četiri meseca sa iznosiom od 35.000 naknade, zatim je predviđena mera samozapošljavanja gde ćemo angažovati lica koja se nalaze na evidenciji NSZ-a gde je predviđena naknada od 300.000 do 330.000 i treća mera, subvencije za zapošljavanje lice koja su iz kategorije teže zapošljivih gde je predviđena naknada od 230.000 do 276.000 dinara – istakao je Saša Graovac, predsednik Saveta za zapošljavanje Grada Subotice dodajući da je Grad u tu svrhu izdvojio 10 miliona dinara, sedam miliona će biti upotrebljeno za javne radove, a po milion i po za preostale dve mere.

Prema rečima Graovca, plan je da se u 2025. godini, raspored sredstava promeni gde će pet miliona dinara biti namenjeno za javne radove, a preostale dve mere dobiće po dva i po miliona dinara, dok će u 2026. godini samozapošljavanje i subvencije za zapošljavanje lica iz teže zapošljivih kategorija dobiti po tri miliona dinara, dok će za javne radove biti odvojeno četiri miliona dinara. Nakon što Skupština grada Subotica usvoji Lokalni akcioni plan zapošljavanja, isti će ići u ministarstvo i NSZ na saglasnost nakon čega sledi raspisivanje javnih poziva.

Ove  mere su se pokazale kao dobre budući da su u prethodnoj 2023. godini putem ovih mera zaposlena 63 lica, 16 preko mera samozapošljavanja, 24 preko subvencija za zapošljavanje lice koja su iz kategorije teže zapošljivih i 23 iz javnih radova. Kada pogledamo lokalo tržište rada, situacija je više nego dobra budući da se, prema podacima NSZ-a, svega 3287 lica se vodi kao nezaposleno. Šest kategorija koje čine teže zapošljiva lica su mladi do 30 godina, lica starija od 50 godina, žene, osobe sa invaliditetom, lica koja su na evidenciji duže od 12 odnosno od 24 meseca. Ove kategorije gradskim merama aktivne politike zapošljavanja planiramo da aktivno uključimo u tržište rada, pokušamo da ih zaposlimo i situaciju još više popravimo – zaključio je Graovac.

foto:/ LovaLova portal

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio