Dodela sredstava za energetsku sanaciju objekata

Gradsko veće Grada Subotice donelo je na jučerašnjoj 110. sednici Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima – domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Subotica.

Na osnovu prethodno raspisanog Javnog poziva, a na predlog Komisije za realizacviju mera energetske sanacije, dodeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 24.940.785 dinara za 107 podnosilaca prijava.

Prava i obaveze na osnovu ove odluke regulisaće se zaključivanjem ugovora između Grada Subotica i krajnjih korisnika kojima su rešenjem odobrena sredstva, kao i sa direktnim korisnikom koji je izvoditi radove. Sve detaljnije informacije mogu se pronaći na internet stranici kao i na oglasnoj tabli Grada Subotice.

foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio