DVD „Matica“ Subotica dobilo moderno vatrogasno vozilo

Na platou u krugu Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Matica“ Subotica, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je danas, 22. aprila, predao na korišćenje moderno vatrogasno vozilo za gašenje požara na otvorenim prostorima. Prema rečima gradonačelnika Subotice, vrednost vozila je 13 miliona dionara.

Vatrogasno udruženje imaju dugu i bogatu tradiciju u Subotici koja datira od 1865. godine i ne samo na osnovu tradicije već i na iskazanim potrebama članova Udruženja koje su mi oni prezentovali, doneo sam odluku da grad pomogne. Svedoci smo izraženih i različitih aktivnosti članova Udruženja i to u širokom spektru, počev od obuke i seminara u osposobljavanju članova udruženja do održavanja predavanja i edukacije po školama i na kraju do različitih intervencija, samostalnim i združenim, u gašenju požara – izjavio je gradonačelnik Subotice dodajući da će Grad i ubuduće biti velika podrška DVD-u jer njihova odgovornost prema sugrađanima ne sme da se zanemari.

Vozilo nije moglo doći na bolju adresu, biće maksimalno iskorišćeno da u sadejstvu sa vatrogasnom spasilačkom jediniciom Subotica obezbedi što veću sigurnost i bezbednost građana. Organizovano gašenje požara datira otkada je Udruženje tražilo da se formira vatrogasna jedinica, grada je prepoznao tu potrebu i od tada mi se organizovano borimo protiv požara. Ovo vozilo će biti od velike pomoći, moći ćemo rame uz rade sa profesionalnim vatrogascima da se suočavamo sa vanrednim situacijama – rekao je Tomislav Kovač, predsednik DVD „Matica“ Subotica i Komandant komande štaba dobrovoljnih vatrogasnih jedinica na teritoriji Subotice.

Prema njegovim rečima, na teritoriji opštine Subotica trenutno radi 98 operativnih vatrogasaca. Od ukupnog broja intervencija, DVD „Matica“ Subotica u desetak procenata samostalo sprovodi akcije gašenja požara, a još 15 do 20 odsto realizuje se u sadejstvu sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom.

Sukobljavamo se sa raznim izazovima, pružamo veliku pomoć vatrogascima, zbog toga nam je ovo vozilo veoma značajno – zaključio je Kovač.

foto:/ LovaLova portal

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio