Na Paliću u toku Dečji savet Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizuje trodnevni radni sastanak za članice i članove Dečjeg saveta Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana od 15. do 17. aprila u hotelu “Prezident“ na Paliću. Cilj radnog sastanka jeste obuka i osnaživanje članova i članica Dečjeg saveta za vršnjačku edukaciju o pravima deteta., pravo na particvipaciju, mišljenje

Ombudsman podseća da je s ciljem podsticaja za aktivnije, direktnije, veće i smislenije uključivanje dece u ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava deteta, donošenje odluka i društveni život, osnovao Dečji savet kao stalno radno telo ove institucije. Učešćem u radu i aktivnostima Dečjeg saveta, 15 članica i članova ovog tela, uzrasta od 13 do navršenih 18 godina, imaju mogućnost da informišu i obaveštavaju Ombudsmana o kršenju prava deteta, daju mišljenje, savete i predloge radi unapređenja prava deteta, učestvuju u organizovanju edukativnih aktivnosti o pravima deteta i učestvuju u realizaciji istraživanja o stanju prava deteta.

Članovi saveta su kao jedan od problema izbrali vršnjačko nasilje. Oni su prva linija odbrane svih vršnjaka. Roditelji i nastavnici su možda prevaziđeni jer brkamo ono što su dečja prava i dečje obaveze. Koncept dečjih prava treba decu da štiti, a u isto vreme da ih hrabri da postaju što bolji i što korisniji članovi društva kada napune 18 godina i formalno prestanu da budu deca – istakla je doc. dr Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana uz napomenu da će se članovi Dečjeg saveta baviti obučavanjem ka samostalnom radu u radionicama koje se bave borbom protiv vršnjačklog nasilja gde će bez pomoći odraslih, moći da pomognu svojim drugarima iz škole.

Pokrajinski ombudsman deluje u dve grupe situacija, prvi put kada kontorlišemo rad pokrajinskih organa vlasti kada primenjuju propise i drugi put po sopstvenoj inicvijativi, kada konstatujemo da li je došlo do neke vrste prekršaja bilo kojeg ljudskog prava koja su predviđena međunarodnim konvencijama, a koja je naša država ratifikovala kao takva. Slučajevi vršnjačkog nasilja potpadaju pod ovu situaciju, veoma često smo pokretali postupke nadzora u školama, zbog slučajeva hitnosti, provere da li je ispoštovana procedura i šta se još može uraditi da bi se pomoglo deci. Nasilje se dešava nad decom koja su bila žrtve vršnjačkog nasilja, ali i nad decom koja čine nasilje, to je njihova vrsta vapaja za pomoć koji je nedaekvatno izražen, i jednima i drugima treba pomoći samo na različite načine – naglasila je dr Ćorić.

Jedna od članica Dečjeg saveta je i Subotičanka Iva Tomić, učenica gimnazije „Svetozar Marković“.

Smatram da je veliki deo sazrevanja saznanje šta smemo, a šta ne smemo i da li nam neki aspekti nisu dozvoljeni a trebali bi biti. U mojoj školi bilo je više tuča i neki koji su bili bolji đaci, a bili su inicijatiri, nije im stavljeno do znanja da su ugrozili nečiju sigurnost – istakla je Tomić i dodala da sada, kada je bolje upoznata sa svojim pravima, oseća veće samopouzdanje jer može da pomaže i rešava konfliktne i zbunjujuće situacije vršnjačkog nasilja. Pravo participacije, pritisak vršnjaka, pravo na dostojanstvo, digitalno nasilje, sloboda i prava govora samo su neke od tema kojima će se dečji savet tokom trodnevnog druženja baviti.

foto:/ LovaLova portal

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio