Najavljeno Javno nadmetanje za sezonsku prodaju voća, povrća i lubenica

Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace” je raspisalo Oglas o javnom nadmetanju slobodnih javnih površina po mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice za sezonsku prodaju voća, povrća i lubenica. Javno nadmetanje-licitacija će se održati 23. aprila tekuće godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama JKP „Subotičke pijace“, ulica Đure Đakovića 23 u Subotici.

Javno nadmetanje je raspisano na osnovu Rešenja Gradskog veća o sezosnkoj prodaji voća, povrća i lubenica na javnim površinama, a u skladu sa Planom postavljanja ostalih objekata, uređaja i opreme na teritoriji Grada Subotice.

Na javnom nadmetanju će se licitirati lokacije u gradskim mesnim zajednicama, koje se zakupcima nude od 1. maja 2024. godine na period od 6 ili 4 meseca. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i lica koja imaju potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva.

Prijave i uplate deopozita za učešće na javnom nadmetanju se primaju do 22. aprila, do 12 časova.

Svi zainteresovani se za predmetne lokacije mogu interesovati na telefon 024/555-013 ili u službenim prostorijama preduzeća svakog radnog dana, do 20. aprila, u periodu od 8 do 12 časova.

foto:/ JKP Subotičke pijace

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio