“O Romima, s Romima” – obeležen Svetski Dan Roma

Povodom Svetskog dana Roma, koji se obeležava 8. aprila, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se u Zelenoj sali Gradske kuće sa predstavnicima romske zajednice ovog grada. Tokom prijema se razgovaralo o više tema koje se odnose na poboljšanje položaja romske nacionalne zajednice u Subotici, o aktivnostima koje su već realizovane, a određeni su i prioriteti za naredni period. Romska zastava je i ove godine postavljena na balkonu Gradske kuće, kao i na objekte mesnih zajednica „Peščara“ i „Mali Bajmok.

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma, trajanja od 2022. do 2027. godine, teče planiranom dinamikom u oblastima obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i kulture. Druga faza programa „Romacted“ uspešno je zvaršena, kroz angažovanje lokalnih akcionih timova Čantavira i grupe “Mladi Romi Subotice”. Akcenat je bio stavljen na očuvanje i zaštitu životnog okruženja, na podršku mladim Romima u Subotici kroz radionice u učenju predmeta koje teže razumeju, ali i kako da, na kvalitetan i kreativan način provedu svoje slobodno vreme – naglasio je Bakić navodeći da je za unapređenje života i podršku romskoj zajednici u budžetu Grada Subotice ove godine izdvojeno 1,75 miliona dinara.

Od te sume, prema rečima gradonačelnika, 400.000 dinara je namenjeno za obeležavanje Svetskog dana Roma i za realizaciju druge faze programa „Romacted“, milion dinara za kupovinu udžbenika za učenike iz šest osnovnih škola, a 350.000 dinara za unapređenje uslova stanovanja.

Grad Subotica je u proteklom periodu bio posvećen poboljšanju kvaliteta života pripadnika romske nacionalne zajednice, oni su deo našeg društva i kao takvi treba da budu prihvaćeni – poručio je Bakić izrazivši zahvalnost romskim koordinatorima, pedagoškim asistentima i zdravstvenim medijatorkama na trudu i radu koji ulažu, kako na terenu tako i u ustanovama i institucijama.

Koordinator za inkluziju Roma Grada Subotice Stevan Nikolić istakao je da su vrata lokalne samouprave uvek otvorena za Rome i da se romska zajednica „ovde uvek oseća kao kod kuće“.

Ono što možemo da kažemo jeste da mi kroz strateška dokumenta imamo jasnu viziju šta želimo. Mi želimo aktivnu romsku zajednicu koja je ravnopravna sa ostalim nacionalnim zajednicama u Subotici, da svi zajedno činimo jedan nacionalni mozaik koji će širiti interkulturalni duh i svakom dati mogućnost da se razvija u skladu sa svojim potrebama. Veoma bitan faktor u ostvarenju tog cilja su politička i ambijent koji omogućavaju da razmišljamo o sadašnjosti, prošlosti i da stvaramo zajedničku budućnost romske zajednice i budućnost kompletne zajednice društva u Subotici – zaključio je Nikolić.

U organizaciji Osnovne škole „Matko Vuković“, na Otvorenom univerzitetu danas je organizovan svečani program učenika iz šest osnovnih škola pod nazivom „Bogatstvo različitosti“.

foto:/ LovaLova portal

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio