Od petka se obavlja tretman protiv suzbijanja krpelja

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji sa Privatnim partnerom „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava javnost da će tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od petka, 19. do utorka, 30. aprila tekuće godine.

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman:

Subotica:

– Park Dudova šuma

– Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara

– Park Prozivka

– Park Ćirila i Metodija

– Park Rajhl Ferenca

– Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ

Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne

ustanove „Naša radost“)

– Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u

MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube

Šercera i Lifke Šandora)

– Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ

Željezničko naselje (Čordaški put (Jovana Mikića ) – Kruševačka)

– Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ

Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)

– Dečije igralište u ulici Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)

– Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )

– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Tolminska (MZ Aleksandrovo)

– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Jurija Gagarina (MZ

Aleksandrovo)

– Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)

– Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)

– Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)

– Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)

– Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama u

ulici Leskovačka (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića (MZ Novo selo)

– Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića (MZ Gat)

– Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska (MZ Gat)

– Dečije igralište i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali

Bajmok)

– Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)

– Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)

– Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ

Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Lifke Šandora -Eduarda Rusijana (MZ Mali

Radanovac)

– Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )

– Dečije igralište u ulici Uralska – Valjevska (MZ Peščara)

– Dečije igralište u ulici Kumrovačka (MZ Peščara)

– Dečije igralište u u lici Stubička (MZ Zorka)

– Poljana kod fabrike „Sever“

– Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i

Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina

ulica)

– Ostale manje javne zelene površine i dečija igrališta u gradskim MZ

 

Palić:

– Veliki Park

– Obala od Ženskog do Muškog štranda

– Letnja pozornica

– Okolina Krvavog jezera

– Dečije igralište na trgu Lasla Mađara

– Dečije igralište u ulici Daruvarska

– Ulica Zelengorska

– Okolina hotela „Sport“

– Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“

– Poljana kod meterološke stanice

 

Kelebija:

– Okolina Majdana

– Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

 

Bikovo:

– Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

 

Čantavir:

– Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom

– Dečije igralište u ulici Lenjinova – Senćanska

– Dečije igralište u ulici Pionirska – 8. marta

– Izletište Siget („Ostrvo“)

 

Bačko Dušanovo:

– Dušanovački park – ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice

– Izletište Žablje ostrvo

 

Višnjevac:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

Mala Bosna:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

Mišićevo:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

Đurđin:

– Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i

ambulante u ulici Vladimira Nazora

 

Bajmok:

– Javne zelene površine na Trgu M. Tita

– Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca,

Sajmište Stanišićki put

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod kanala)

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod škole)

 

Donji Tavankut:

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

 

Ljutovo:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

Novi Žednik:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

Stari Žednik:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila:

[email protected], ili broja telefona: 066/499-500.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio