Otvoren Javni poziv za predlaganje nosilaca priznanja Počasnog građanina i PRO URBE

U skladu sa članom 5. stav 3. Odluke o ustanovljenju zvanja Počasni građanin, priznanja PRO URBE i priznanja „Dr Ferenc Bodrogvari“, Komisija za dodelu zvanja i priznanja objavila je Javni poziv za učešće u predlaganju građana i organizacija na teritoriji Grada Subotica ua dodelu ovih priznanja.

Zvanje “Počasni građanin” dodeljuje se za istaknuto i trajno životno delo u oblasti nauke, privrede, umetnosti, obrazovanja i vaspitanja, kao i za rezultate postignute u javnom životu i razvoju kulturnog stvaralaštva i to fizičkim licima koja su svojim delima i činjenjima doprinela podizanju ugleda grada u zemlji i inostranstvu. Priznanje PRO URBE dodeljuje se licima za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti. Priznanje PRO URBE dodeljuje se pravnim i fizičkim licima, kao i drugim organizacijama i to za istaknute naučne, kulturne i umetničke aktivnosti, odnosno za značajnu delatnost u obrazovanju, komunalnoj, socijalnoj, zdravstvenoj, privrednoj oblasti kao i onima koji su svojim radom doprineli većem stepenu razvoja janog reda i mira i licima koja su svojim sportskim i drugim rezultatima pronela slavu svog grada.

Pismeni predlozi potpisani od strane predlagača podnose se u štampanom obliku predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom Skupštini grada Subotice, sa naznakom za Komisiju za dodelu zvanja i priznanja, kao i da li se prijava odnosi na zvanje “Počasni građanin” ili za priznanje PRO URBE, a obavezno i u elektronskom obliku na mejl adresu: [email protected].

Konkurs je otvoren do 30. aprila tekuće godine.

Foto:/ arhiva Lova Lova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio