Počele prijave za pakete solidarne pomoći

Od danas, 10. aprila, počinje prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženja penzionera Srbije (UPS) „Nezavisnost”, koji su preko svojih opštinskih udruženja i odbora korisnika penzija, objavili javni poziv za prijavu penzionera za ovaj vid društvenog standarda, za koji sredstva obezbeđuje Fond PIO. Prijave se mogu podneti zaključno sa 29. aprilom, a rang-liste će biti objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija i filijala Fonda 30. aprila.

Osnovni kriterijum za dodelu solidarne pomoći je visina penzije do 24.987,67 dinara. Prilikom podnošenja prijave, potrebno je da korisnici ponesu poslednji penzijski ček kao dokaz o visini penzije. Ukoliko korisnik prima i penziju iz inostranstvam iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 24.987,67 dinara.

Udruženja i odbori korisnika penzija formirali su komisije sa zadatkom da objave poziv za dodelu solidarne pomoći, da primaju prijave, utvrđuju i overavaju rang-listu i objavljuju je na oglasnoj tabli udruženja i odbora korisnika. Komisije se staraju o tome da svi korisnici penzija, pod istim uslovima, bez obzira na članstvo u penzionerskoj organizaciji, ostvare ovo pravo. Prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći, prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija, koja ne prelazi najniži iznos penzije, a prioritet imaju i korisnici penzija stariji po godinama života.

Korisnici penzija imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. Za odlučivanje po prigovorima na rang-listu, SAPENS sa dva člana i UPS „Nezavisnost”  sa jednim članom formiraju drugostepenu komisiju, koja počinje sa radom 10. maja. Rešavanjem uloženih prigovora, utvrđuju se konačne rang-liste, najkasnije do 17. maja, a već 20. maja počinje se sa podelom paketa.

Paketi solidarne pomoći ove godine će biti dodeljeni ranije nego prethodnih godina, a razlog za to su izmene Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija, koje je usvojio Upravni odbor Republičkog fonda PIO. Izmene se odnose na solidarnu pomoć za korisnike penzija u paketima sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu, a izvršene su kako bi se obezbedilo da korisnici sa najnižim primanjima dobijaju jednake pakete i kako bi se podelio što veći broj paketa za opredeljeni iznos sredstava.

Izmenama Pravilnika predviđeno je da se solidarna pomoć dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa, putem sprovođenja jedinstvene javne nabavke. Poslovi sprovođenja jedinstvene nabavke paketa za solidarnu pomoć korisnicima penzija poveravaju se Savezu penzionera Srbije, koji transparentno sprovodi nabavku i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija, koji će dalje distribuirati pakete do samih korisnika. Na taj način će se doći do bolje cene pojedinačnih paketa i njihove standardizacije, pa će svaki korisnik dobiti paket istog sastava.

Za pakete solidarne pomoći ove godine su izdvojena sredstva u visini od čak 111 miliona dinara, dok je prošle godine za ove namene utrošen 51 milion dinara. U skladu sa navedenim izmenama Pravilnika, a imajući u vidu i značajno veća sredstva koja se ove godine izdvajaju za društveni standard korisnika penzija, očekuje se da će pakete solidarne pomoći tokom 2024. godine dobiti znatno veći broj korisnika u odnosu na prethodne godine.

foto:/ Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio